Latihan Kata Pemeri at Info

References website about info

Latihan Kata Pemeri. Surat yang sampai tadi ( adalah , ialah ) daripada peguam 3. Pilih kata pemeri yang sesuai dan gariskan. Bulatkan kata pemeri yang sesuai. Surat yang sampai tadi ( adalah , ialah ) daripada peguam 3. Surat yang sampai tadi ( adalah , ialah ) daripada peguam. Pilih kata pemeri yang sesuai. Kata pemeri ‘ialah’ hadir di hadapan frasa nama, manakala ‘adalah’ hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama.guru dan ibu bapa boleh membuat bacaan lanjut di pautan.

Latihan kata pemeri
Latihan kata pemeri from www.slideshare.net

Bulatkan kata pemeri yang sesuai. Surat yang sampai tadi ( adalah , ialah ) daripada peguam. Kata pemeri ‘ialah’ hadir di hadapan frasa nama, manakala ‘adalah’ hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama.guru dan ibu bapa boleh membuat bacaan lanjut di pautan.

Latihan kata pemeri

Pilih kata pemeri yang sesuai. Pilih kata pemeri yang sesuai. Surat yang sampai tadi ( adalah , ialah ) daripada peguam 3. Surat yang sampai tadi ( adalah , ialah ) daripada peguam 3.