Kata Terbitan Apitan at Info

References website about info

Kata Terbitan Apitan. B) memberi makna menyerupai sifat. Imbuhan ialah satu penambahan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan akhiran awalan apitan kata berimbuhan imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir pada awal. Imbuhan jenis kata dasar kata terbitan. Pada kata dasar dalam proses pembentukan. Apitan kata pen.an boleh digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf m, n, ng dan ny. Imbuhan ialah bentuk terikat yang dicantumkan. A) gabung dengan kata dasar (kata nama) = kata adjektif. Sebagai objek tepat merupakan penerima.

Proses pegimbuhan kata adjektif
Proses pegimbuhan kata adjektif from pt.slideshare.net

Pada kata dasar dalam proses pembentukan. Imbuhan ialah satu penambahan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan akhiran awalan apitan kata berimbuhan imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir pada awal. Imbuhan jenis kata dasar kata terbitan.

Proses pegimbuhan kata adjektif

B) memberi makna menyerupai sifat. Sebagai objek tepat merupakan penerima. Imbuhan jenis kata dasar kata terbitan. Apitan kata pen.an boleh digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf m, n, ng dan ny.