Contoh Kata Am at Info

References website about info

Contoh Kata Am. I + am + noun (kata benda) /. Jadi susunan untuk kalimat yang menggunakan to be “am” adalah sebagai berikut: To be “am” hanya digunakan untuk subjek i (saya) dalam bahasa indonesia. Kata nama khas pula ialah kata nama. Fungsi to be atau yang biasa. Kata nama khas maksud kata nama khas. Contoh kata nama am adalah seperti budak, binatang, kereta, jam, hari dan sebagainya.

BAHASA MALAYSIA Tatabahasa
BAHASA MALAYSIA Tatabahasa from siewsiewfoo.blogspot.com

Jadi susunan untuk kalimat yang menggunakan to be “am” adalah sebagai berikut: To be “am” hanya digunakan untuk subjek i (saya) dalam bahasa indonesia. Kata nama khas pula ialah kata nama.

BAHASA MALAYSIA Tatabahasa

To be “am” hanya digunakan untuk subjek i (saya) dalam bahasa indonesia. Jadi susunan untuk kalimat yang menggunakan to be “am” adalah sebagai berikut: Kata nama khas pula ialah kata nama. To be “am” hanya digunakan untuk subjek i (saya) dalam bahasa indonesia.